Vibeke Kruse/Hannover/Minden

Her kommer først og fremst Vibeke Kruse-oversikter, dernest genealogi «Schele i Hannover» og etterhvert diverse genealogier «Schele» i middelalderen – i MINDEN, PADERBORN, OSNABRÜCK osv. (fx. i POMMERN; fortsettes)! NB: DENNE NETTSIDE ER UNDER ARBEID!! Se inntil videre – som en INNLEDNING til nærværende nettsideFORORD i det andre vedlegget og https://galleriluscus.axelscheel.net/2017/11/07/var-fru-bruggemann-fodt-krag-egentlig-en-datter-av-christian-gyldenlove-og-dorothea-krag/!

VEDLEGG I av 22/4-18 (og senere): Lenke til «HiddenGenealogyRevealed/Skjult genealogi avdekket»: Burenius/Hausmann/Krag/Pape/Spend etc., 1. del (Scheel-relatert genealogi) – KLIKK HER:⤵️
https://hiddengenealogyrevealed.axelscheel.net/skjult-genealogi-avdekkes/

VEDLEGG II av 25/4-18 (og senere): Lenke til «SkjultGenealogiAvdekket/avdekkes»: VIBEKE KRUSE – og Butenschön/Lasson/Rosenkrantz/Scheel etc., 2. delKLIKK HER: ⤵️ https://maktensgenealogi.axelscheel.net/2018/04/25/skjult-genealogi-avdekkes/

DEL I • VIBEKE KRUSE:

•••#NB 1: Som nevnt i spissartikkelen «Var fru Brüggemann født Krag egentlig en datter av Christian Gyldenløve og Dorothea Krag?» under NB 18B, vil dette NB bli videreført hér. For å få med de nødvendige lenker derfra, gjengis på dette sted den siste del av dette NB (som vanlig satt mellom to plusstegn istedenfor anførselstegn): +I lys av den følgende gule, grønne og blå stamtavle i PRANGES artikkel kan så denne høyst interessante artikkel av Klaus BIEL leses: https://www.alt-bramstedt.de/klaus-biel-paechter-der-glashuette-auf-flur-ohle-huetten-ksp-kaltenkirchen-an-schmalfelder-auHerfra siteres: «1543, 20.02.  3) beurkundet König Christian III. von Dänemark in Rendsburg, daß vor ihm Jürgen I. Voigt, des verstorbenen Dirick zu Bramstedt Sohn, mit seinem Beistand, den Brüdern Goske und Peter von Alefeldte und dem Bürgermeister der Stadt Flensburg Frantz Holste [~1531 Marina Paysen, hvis søster NN Paysen ~ Georg Beyer {1524-88}, hertugelig råd: se NB 5 her ovenfor samt  https://www.geni.com/people/Georg-Beyer/6000000003771077838, hvis ektefeller dog IKKE overensstemmer med dem, som oppføres under III.8.c. {eller snarere: under «f.» markert med et spørsmålstegn} hér: https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/richertzsf.pdf!!] als seinen verwandten [!!] Freunden in Gegenwart des Caspar Fuchs (seinem Stiefvater) bekannt hat, alles väterliche und mütterliche Erbe, das ihm in den beiden von seinem Vater und seiner Stiefmutter (Elisabeth *Koep) [datter av Johann d. Ä. KOEP {KOPES} {+ Hamburg 1560], kjøpmann i Hamburg, Ältermann, 1527 Jurat an St. Petri, 1533-42 Flandernfahrer, 1556 Leichnamsgeschworener, og Geske {Ramen?} og altså en søster av Anna KRUSES ektemann Johann der Jüngere Koep {+ Hbg. før 1565}, «…nahm über Lübeck (dort vertreten durch seinen ‘Gesellen’ Garlev Langenbeck) am Ostseehandel teil»: se litteraturlisten til artikkelen «Christian Kruse» under Brandt:1954!!] gemachten Abteilungen ausgesagt war, von Caspar Fuchs und dessen Frau, einst Dirichs von Bramstedt Witwe, erhalten zu haben und auf weitere Ansprüche zu verzichten. (ABRECHNUNG am 24.Geburtstag = Erlangung Volljährigkeit *1519)
Zeugen: Gossigk und Peter von Ahlefeldt [brødre  av Povl v. Ahlefeldt til Oregaard: se https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I31765&tree=2‼️], Frantz Holstein [se https://familienshistorier.files.wordpress.com/2016/01/Joachim-Holste-1540-1571.pdf samt GETHERS tavle VI  på s. 314 {Frantz HOLSTES mor, Tale Wulff, var en søster av mag. Conrad Wulffrådmann i Kiel 1538-53, borgermester 1554-60, hvis hustru Tale Hargens: se genealogi «Schele i Kiel» samt https://www.adelby.com/html/nfbaump13758.htmog – særlig – det andre vedleggets FORORDNB E7} og https://www.myheritage.no/names/frantz_marquardssen%20holst‼️]. Ankündigung des königlichen Siegels und der Pitschier der Zeugen.» (<<Se også STAMMFOLGE  von der Wettering [og jfr. genealogi «Løwencron (Piper)»]:  https://www.nd-gen.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/wetteringsf.pdf!>>) Det hører vel også med her, at Poul Enemark i sin anmeldelse av Knud GETHERS «Middelalder-familier…» (se https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37494/39621), i de tre siste avsnittene drøfter nettopp Markvard Holste og Taleke Wulffs familie, men på en måte som fører til den konklusjon, at kvaliteten på Gethers forskning er høy – samt at heller ikke Enemark setter spørsmålstegn ved, at Frantz Holste var gift med Marine PAYENS!! Skjønt: problemet Georg Beyer (1524-88), hertugelig råd og gift med Marines søster NN PAYENS, gjenstår. Se dog http://www.valentiner.com/familygroup.php?familyID=F464&tree=00! Om her kan ikke foreligge en forveksling med Georg Beyer d. y.? Eller kanskje heller: at aktuelle alternative genealogi er feil? Jeg, for min del, klarer ikke å avgjøre eller løse dette problemet. Men kan allikevel ikke slippe unna genealogi «BEYER»: For nettopp hér finnes også innlemmet genealogi «SYLMS (SILLEM, SELMER)» – med overgang til genealogi «VIBEKE KRUSE» – og genealogi «BEYER/FAUST» – med overgang til genealogi «SCHEEL(E)»!! Se nemlig http://www.valentiner.com/familygroup.php?familyID=F446&tree=00! Og se http://www.valentiner.com/familygroup.php?familyID=F441&tree=00!+ (Fortsettes!)